श्री संत साईबाबा जन्मस्थान मार्गदर्शिका व सदरील संतकेतस्थळ तयार करताना पुढील संदर्भ ग्रंथांचा उपयोग केला आहे.  
     
 
 
०१ परभणी जिल्हा गॅझेट महाराष्ट्र शासन सन १९६८ व १९७८
०२ भविषोत्तर पुराण गीता प्रेस
०३ एक गाव एक अभ्यास श्री प्रा.बी.आर.आरबाड
०४ मुद्‌दगल पुराण
०५ श्री साई जन्मस्थान मार्गदर्शिका श्री वि.बा.खेर
०६ इयत्ता ३ री भुगोल म.रा.पा.नि.व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ पुणे
०७ श्री पद्यपुराण गीता प्रेस
०८ गोदावरी महात्म श्री संत कवी दासगणु महाराज
०९ श्री दत्त पंचपदी श्री क्षेत्र गुंज संस्थान ता.पाथरी जि.परभणी
१० श्री त्रिधारा महात्मा श्री आयचिंग
११ मराठवाड्यातील संताची जीवन गंगा श्री मो.त्र्यं जोशी
१२ स्नान पोथी श्री डॉ.वि.भि. कोळते सन.१९२७
१३ १४ वे मराठवाडा साहित्य संमेलन स्मरणिका १९८१ श्री वि.अ.कानोले
१४ शब्दब्रम्ह श्री नारायण मुलगीर
१५ कित्ता
१६ अखंड त्रिधारा महात्म्य दीप प्रकाशन सन १९६८
१७ श्री नारायण महात्म्य श्री ब्रम्हचारी आनंद
१८ महाराष्ट्र प्राचिन काळ डॉ.वि.त्र्यं गुणे (माजी संचालक पुराभिलेख विभाग,गोवा)
१९ फिल्ड ऑर्किऑलॉजी (मराठी) श्री एस.बी.देव
२० नागपूर जिल्हा गॅझेट प्रथम आवृत्ती महाराष्ट्र शासन
२१ वसमतचे क्षेत्र महात्म्य (वसुमती महात्म्य)
२२ दैनिक लोकमत जानेवारी २००६
२३ दैनिक सकाळ (श्री गणेश विशेषांक) ऑगस्ट २००६
२४ विभुती श्री घनश्याम सांगतानी
२५ श्री दादू पंथ परिचय अध्याय ४ पृष्ठ ४५६,५५७
२६ जानकार नागरीकांच्या प्रत्यक्ष मुलाखती
२७ नगर परिषद पाथरी संकेतस्थळ www.mcpathri.in
२८ श्री संत साईबाबा जन्मस्थान मार्गदर्शिका पाथरी कोमल प्रकाशन पाथरी
 
 
 
 
 
पहिले पान श्री साईबाबा पाथरी शहर पाथरी तालुका अत्यंत महत्वाच    
 
 
 
 
संकेतस्थळाची निर्मिती:www.pame.in साईबाबा जन्मस्थान पाथरी संकेतस्थळाचे सर्व हक्क सुरक्षीत आहेत.