भारतीय स्टेट बॅंक,शाखा पाथरी
साई स्मारक समिती पाथरी

शाखा कोड ३८०१
IFC CODE = SBIN0003801
जतस्त देणगी खाते नंबर = ११६१२६७३२४४
नैमित्तीक अन्नदान खाते नंबर = ११६१२६७४९५२
   
महाराष्ट्र ग्रामीण बॅंक,शाखा पाथरी
साई स्मारक समिती पाथरी

कायम अन्नदान देणगीसाठी
खाते नंबर
IFC CODE
 
     
     
     
 
 
 
 
पहिले पान श्री साईबाबा पाथरी शहर पाथरी तालुका अत्यंत महत्वाच    
 
 
 
 
संकेतस्थळाची निर्मिती:www.pame.in साईबाबा जन्मस्थान पाथरी संकेतस्थळाचे सर्व हक्क सुरक्षीत आहेत.