आरोग्य शिबीर व रक्‍तदान शिबीर तसेच दैनिक मोफत दवाखाना  
     
 

या भागात लवकरच माहिती प्रकाशीत होर्इल.

 
 
 
 
पहिले पान श्री साईबाबा पाथरी शहर पाथरी तालुका अत्यंत महत्वाच    
 
 
 
 
संकेतस्थळाची निर्मिती:www.pame.in साईबाबा जन्मस्थान पाथरी संकेतस्थळाचे सर्व हक्क सुरक्षीत आहेत.